Ke stažení

Publikace, překlady a výstupy Partnerství

Těšíme se do školy

Těšíme se do školy

Materiál nabízí rady a tipy, jak co nejlépe podpořit postupný návrat žáků do škol po prvním covidovém plošném uzavření škol. Stáhnout PDF soubor

Setkání lídrů k tématu wellbeingu ve vzdělávání

Setkání lídrů k tématu wellbeingu ve vzdělávání

V tomto dokumentu jsou zachyceny názory účastníků 11. Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka na téma Wellbeing ve vzdělávání. Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat? konaného on-line dne 22. září 2020. Stažení PDF souboru

Setkání lídrů k tématu středního článku

Setkání lídrů k tématu středního článku

Tento dokument vznikl jako pilotní sonda předběžně mapující míru shody názorů na žádoucí podobu středního článku vedení školství. Slouží SKAV a jeho partnerům k přípravě širší a důkladnější odborné diskuse na toto klíčové téma Strategie 2030+. Stáhnout PDF...

Stanoviska Partnerství

Tiskové zprávy Partnerství

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné  konzultace

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...

Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

České děti si ve srovnání s vrstevníky z jiných zemí školu častěji spojují s negativními pocity, podobně jsou na tom i čeští učitelé. To ovlivňuje proces učení, pro který jsou psychická pohoda a duševní zdraví dětí a učitelů základní podmínkou. Přitom většina...

Tisková zpráva – K Partnerství 2030+ se připojilo šest nových organizací

Tisková zpráva – K Partnerství 2030+ se připojilo šest nových organizací

Praha 17. června 2022 – Před dvěma lety podepsali zástupci sedmi partnerských organizací memorandum, které položilo základy pro Partnerství pro vzdělávání 2030+. Přihlásili se k cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jako k cestě, jak zvyšovat vzdělávání, které považují za základní podmínku pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti. Již dva roky společně pracují na zlepšování učení dětí a na snižování nerovností.

Východiska Partnerství

Sdílené priority 2030+

Sdílené priority 2030+

Co je třeba zařídit, aby se všechny děti mohly učit naplno a s radostí? Stažení PDF souboru

Výroční zprávy