Pracovní skupiny

Jednotlivé specifické cíle Partnerství 2030+ jsou naplňovány prostřednictvím práce dvou pracovních skupin:

Pracovní skupina Wellbeing (pod vedením PhDr. Lenky Felcmanové, PhD.)
Pracovní skupina Střední článek (pod vedením Mgr. Vladimíra Srba)

V pracovních skupinách jsou zastoupeni jak odborní partneři, tak i střešní organizace a konzultační partneři. Kritériem pro zastoupení v pracovní skupině je, zda má daná organizace kapacitu a vůli realizovat opatření k dosažení stanoveného cíle.

Pracovní skupiny navrhují:
• Výstupy vedoucí k dosažení cíle, indikátory naplnění
• Opatření a závazky jednotlivých partnerských organizací
• Složení pracovní skupiny (s kým ještě potřebujeme spolupracovat k realizaci výstupů)

Seznam členů Pracovní skupiny Wellbeing a organizací, které reprezentují, je ZDE.
Seznam členů Pracovní skupiny Střední článek a organizací, které reprezentují, je ZDE.