Efektivní místní školská správa 2030

Na tomto webu naleznete informace o vzdělávacích, publikačních a konzultačních aktivitách Partnerství pro vzdělávání 2030+ podporujících vznik efektivní místní školské správy v ČR. Na základě společného rozhodnutí našich zakládajících partnerských organizací jsme vytvořili poziční dokument, ve kterém popisujeme společný advokační cíl do roku 2030. Cíl se opírá o výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR, které jsou shrnuty v závěrečné vyhodnocovací zprávě. Souhlas s podstatou našeho návrhu během veřejné konzultace vyjádřilo více než 200 nezávislých odborníků včetně šesti autorů Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Svou iniciativou chceme přispět k dosahování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (gesce MŠMT) a cílů Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (gesce MVČR).

Navrh na posileni systemu jpg - Školská správa - Partnerství 2030
Vyhodnoceni verejne konzultace jpg - Školská správa - Partnerství 2030
Pozicni dokument jpg - Školská správa - Partnerství 2030

Výstupy vzdělávacích konferencí:

Pedagogické vedení, participace, efektivita

Event pozvanka - Školská správa - Partnerství 203026. března 2024 
PROGRAM:

 • Zahájení konference / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+; Miroslav Hřebecký, EDUin; Marie Hájek Salomonová, Nevypusť duši; Zdeněk Slejška, NF Eduzměna
 • Více času na pedagogické vedení skrze efektivní zajištění nepedagogických činností / Jakub Fischer, Vysoká škola ekonomická v Praze (prezentace videozáznamtext studie ke stažení)
 • Jak by mohl vypadat efektivní tým místní školské správy  Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+ (videozáznam)

Panelové diskuze se zúčastnili: videozáznam

Pedagogické vedení, participace a efektivita. Využíváme dostatečně tyto nástroje pro dosahování cílů Strategie 2030+?

 • Jiří Nantl, náměstek člena vlády, MŠMT
 • Marek Jetmar, vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy, MV ČR
 • Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva, Úřad vlády
 • Martin Kozel, ředitel organizace, Učitel naživo
 • Iva Stuchlíková, profesorka Katedry psychologie PF Jihočeské univerzity
 • Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné organizace, PAQ Research

Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR

pozvanka 10. 1. s prokliky 1 - Školská správa - Partnerství 203010. ledna 2024 
PROGRAM:

 • Zahájení konference / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Představení závěrečné zprávy a hlavních výsledků / Michal Pazour, Technologické centrum Praha
 • Co respondenti ocenili a co navrhují zpřesnit / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+

Panelové diskuze se zúčastnili: 

 • Petra Keprtová, Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Jana Kuthanová, Národní síť místních akčních skupin
 • Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna
 • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Lenka Hečková, Society for All

Na celý videozáznam se můžete podívat zde.

Jak nastavit odpovědnost za efektivní správu v regionálním školství

2023 10 30 pozvanka - Školská správa - Partnerství 203030. října 2023 
PROGRAM:

 • Zahájení konference / Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení a představení návrhu
 • Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+ (prezentacevideozáznam)
 • Výsledky 1. kola veřejné konzultace / Michal Pazour, Technologické centrum Praha (prezentacevideozáznam)
 • Zahájení 2. kola veřejné konzultace / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+; Karel Gargulák PAQ Research (videozáznam)

Panelová diskuze ředitelů škol a zřizovatelů: videozáznam

 • Jan Břížďala, Asociace krajů ČR
 • Petra Mazancová, Učitelská platforma
 • Anna Chvojková, Sdružení místních samospráv ČR
 • Zdeněk Pištora, Svaz měst a obcí ČR
 • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol
 • Erika Zelenková, Asociace předškolní výchovy 

Panelová diskuze zástupců politických stran: videozáznam

 • Jan Berki, STAN
 • Nikola Nováková, KDU-ČSL
 • Martin Úlovec, Česká pirátská strana
 • Renáta Zajíčková, ODS

Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR

Konference 21. zari2023 500x707px 003 - Školská správa - Partnerství 203021. září 2023
PROGRAM:

 • Zahájení konference / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Vize zkvalitňování veřejné správy v území ve strategii MV ČR / Marek Jetmar, MV ČR (prezentacevideozáznam)
 • Zjištění z evaluace pilotáže středního článku podpory / Jan Husák, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze (prezentace – videozáznam)
 • Představení návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ / Vladimír Srb,  Partnerství pro vzdělávání 2030+  (prezentace – videozáznam)
 • Varianty řešení navrhovaných změn z právního pohledu / Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti (videozáznam)
 • Propojenost vzdělávacích a sociálních problémů / Daniel Prokop, PAQ Research (prezentace – videozáznam)
 • Více času na pedagogické vedení školy prostřednictvím hospodárného zajištění nepedagogických činností / Jakub Fischer, Vysoká škola ekonomická v Praze (videozáznam)
 • Pohled ministra školství / Mikuláš Bek, MŠMT (videozáznam)
 • Zahájení veřejné konzultace / Petr Kučera, Technologické centrum Praha (prezentacevideozáznam)

Panelová diskuze: videozáznam

 • Arnošt Veselý
 • Jana Straková
 • Hana Košťálová
 • Luboš Zajíc
 • Martina Běťáková 

Celý videozáznam z konference můžete zhlédnout ZDE.

Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů?

Pozvanka 12.9 500x707px - Školská správa - Partnerství 203012. září 2023
PROGRAM:

 • Zahájení / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Historie správy českého školství / Miroslav Hřebecký, EDUin (prezentace – videozáznam)
 • Jak fungovaly školské úřady v letech 1990 – 2000 / Tomáš Bouda  (prezentace videozáznam)

Panelová diskuse na téma: Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů? videozáznam

 • Tomáš Bouda
 • Jana Hrubá
 • Miroslav Hřebecký, EDUin
 • Jindřich Kitzberger
 • Zuzana Matušková)                                                                                                                                                    

Jakým směrem by se měla vyvíjet role zřizovatelů škol v ČR?

NCS 2 - Školská správa - Partnerství 20308. června 2023 
PROGRAM:

 • Představení zadání a výsledků studie / Karel Gargulák, Vladimír Srb 
  (prezentace V. Srba)

Panelová diskuze:

 • Jaromír Beran, MŠMT
 • Jiří Nantl, Školská komise Asociace krajů ČR
 • Oldřich Vávra, Sdružení místních samospráv ČR
 • David Šimek, Svaz měst a obcí ČR
 • Lenka Špittová, Asociace ředitelů základních škol

Videozáznam online kavárny

Materiály:

 • Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi / Karel Gargulák, Štěpán Kment, Michal Ostrý, Vladimír Srb (studie)
  • Studie mapuje roli zřizovatelů – obcí či úřadů – v Estonsku, Finsku, Nizozemku a Kanadě a ukazuje dobrou praxi, díky níž se těmto zemím daří dosahovat lepších vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žactva. Výsledky mají sloužit jako inspirace pro lepší nastavení českého vzdělávacího systému. 

Tisková zpráva k vydání studie                                                                                                                                                                                                                 

Jak společně podporovat efektivní učení učitelů

Pozvánka na konferenci 30.5. Jak podporovat efektivní profesní učení učitelů30. května 2023 
PROGRAM:

 • Zahájení / Silvie Pýchová, Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Profesní učení pedagogů / Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu (videozáznam prezentace)
 • Pedagogické vedení školy a jeho vliv na profesní učení učitelů / Milan Pol, Ústav pedagogických věd, Masarykova univerzita v Brně (videozáznam)
 • Jak chceme podporovat profesní učení učitelů v rámci metodických kabinetů / Jiří Nekola, Národní pedagogický institut ČR (videozáznam).

Panelová diskuze: videozáznam

 • Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu
 • Miroslav Kubíček, ZŠ Horka nad Moravou
 • Markéta Pošíková, NS MAS
 • Monika Šimonová, NPI ČR
 • Lukáš Vlček, Asociace krajských vzdělávacích zařízení) 

Materiály:

Tisková zpráva shrnující průběh online konference

Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení

Program konference Střední článek jako téma ke společnému řešení 11. dubna11. dubna 2023 
PROGRAM:

 • Zahájení / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Jak se vyvíjí vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků v ČR od roku 2000 / Tomáš Zatloukal, Česká školní inspekce (videozáznamprezentace)
 • Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu a nevyřešené otázky / Arnošt Veselý, Fakulta sociální věd UK (videozáznamprezentace)
 • Které instituce jsou obvykle nositelem role středního článku a co dělají pro školy / Karel Gargulák, PAQ Research (videozáznam prezentace)
 • Které činnosti pracovníků středního článku mají největší dopad na učení / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+ (videozáznamprezentace)

Publikace a analýzy:

Více času na pedagogické vedení  školy prostřednictvím efektivního zajištění nepedagogických činností
Petr Mazouch, Jakub Fischer

Cíle studie
1. Vytvořit kvalifikovaný odhad, kolik času navíc by mohli ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol věnovat pedagogickému vedení, pokud by vybrané nepedagogické činnosti zajišťoval pro všechny školy na území správního obvodu ORP jeden subjekt. Tento subjekt by mohl v budoucnu plnit roli místní školské správy odpovědné za efektivní zajištění nepedagogických činností i za zvyšování kvality vzdělávání.
2. Vytvořit kvalifikovaný odhad, kolik finančních prostředků by bylo možno při efektivním zajištění nepedagogických činností převést (realokovat) do týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků místní školské správy, kteří by se věnovali zvyšování kvality vzdělávání tj. podpoře škol cílené na zlepšování učení, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků.
3. Odhady opřít o kvantitativní data z reprezentativního vzorku škol a o reálné příklady dobré praxe z ČR

Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku
Arnošt Veselý

Studie, která vyšla v časopisu Orbis scholae, se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších pojmů současné vzdělávací politiky, a to nejen v kontextu České republiky. Článek sleduje dva cíle:
1) probíhající debatu o SČ ukotvit v odborné literatuře a podat její základní přehled;
2) zpřesnit užívanou terminologii a vymezit různé významy pojmu SČ. Text vznikl v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi
Karel Gargulák, Štěpán Kment, Michal Ostrý, Vladimír Srb

Studie mapuje roli zřizovatelů – obcí či úřadů – v Estonsku, Finsku, Nizozemku, Kanadě a ukazuje dobrou praxi, díky níž se těmto zemím daří dosahovat lepších vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žactva. Výsledky mají sloužit jako inspirace pro lepší nastavení českého vzdělávacího systému.

Společenství obcí: potenciální úspory z rozsahu a dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů škol
Jakub Fischer, Petr Mazouch

Příspěvek do diskuse o tom, jak zbavit ředitele škol nadbytečné administrativní zátěže. Studie VŠE byla zpracována na základě zadání Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svazu měst a obcí ČR.

Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemí
Barbora Čermáková

Rešerše, kterou zpracovala organizace Učitel naživo na základě zadání od Partnerství 2030+, se zaměřuje na problematiku přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů v pěti vybraných zemích (Kanada, USA, Austrálie, Nizozemsko, Estonsko). Systémy nejen popisuje, ale také porovnává.

Vedení ze středu. Systémová strategie
Michael Fullan

Překlad anglického textu mimo jiné obsahuje celosvětově nejcitovanější definice „středního článku“ a systémové strategie „vedení ze středu“. Fullan v něm uvádí praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).