Novinky

Vítáme nové Odborné a Konzultační partnery

13. 6. 2022

8. června 2022  jsme v Partnerství pro vzdělávání 2030+ oficiálně přivítali nové Odborné a Konzultační partnery. K Memorandu o Partnerství pro vzdělávání 2030+ se svým podpisem připojily následující organizace Odborných partnerů:  Asociace pracovníků Pedagogicko – psychologických poraden, z. s., Cyril Mooney Education, z. s., Nevypusť Duši, z. s., a PAQ Research, z. ú. Dále jsme přivítali i dva nové Konzultační partnery, a to: Asociaci krajů České republiky a Národní ústav duševního zdraví. Partnerství pro vzdělávání 2030+ nyní tvoří sedm zakladatelských platforem, jedenáct organizací Odborných partnerů a čtyři organizace Konzultačních partnerů.

 

Michael Fullan: Volba nesprávných hybných sil pro celosystémovou reformu

23. 5. 2022

Překlad klíčové studie Michela Fullana Volba nesprávných hybných sil pro celosystémovou reformu si můžete přečíst na tomto odkazu. Tiskovou zprávu k vydání překladu najdete zde. Před přečtením této studie Vám doporučujeme seznámit se s další klíčovou publikací Michaela Fullana, a to českým překladem studie Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku.

Stanovisko Partnerství 2030+ k Hlavním směrům revize RVP pro základní vzdělávání

13. 5. 2022

Stanovisko Partnerství pro vzdělávání 2030+ k Hlavním směrům revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání si můžete přečíst na tomto odkazu.

Jak souvisí wellbeing se vzdělávacími výsledky žáků?

06. 5. 2022

Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu výsledků šetření TIMSS 2019 zaměřenou na vliv faktorů souvisejících s wellbeingem žáků. Řada doporučení uvedených v analýze se shoduje s doporučeními uvedenými v materiálu Oblasti podpory wellbeingu vytvořeném pracovní skupinou Wellbeing.

Celý článek s odkazy otevřete kliknutím sem: Jak souvisí wellbeing se vzdělávacími výsledky žáků

PAQ Research, z. ú., se připojuje k Partnerství 2030+

19. 4. 2022

PAQ Research, z. ú., se připojil k Partnerství pro vzdělávání 2030+ v roli Odborného partnera. V Evaluační pracovní skupině bude Odborného partnera zastupovat Václav Korbel.

Asociace pracovníků Pedagogicko - psychologických poraden se připojila k Partnerství 2030+

12. 4. 2022

Asociace pracovníků Pedagogicko – psychologických poraden, z .s., se připojila k Partnerství pro vzdělávání 2030+ v roli Odborného partnera. V pracovní skupině Wellbeing bude nového Odborného partnera zastupovat Jitka Svátková, členka Rady ApPPP za Středočeský kraj.

Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR

11. 4. 2022

V publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR – Učení dětí, wellbeing, rovné šance se seznámíte s kontextem indikátorové soustavy a implikacemi pro veřejnou politiku, návrhem klíčových indikátorů, procesem projednávání indikátorů v Partnerství 2030+ a samozřejmě také se schválenými indikátory Partnerství 2030+.

Wellbeing ve škole - pracovní skupina Wellbeing v příloze Učitelského měsíčníku

28. 3. 2022

Obsáhlá příloha Wellbeing ve škole vyšla v Učitelském měsíčníku číslo 02/2022. Příloha představuje Partnerství pro vzdělávání 2030+, pracovní skupinu Wellbeing, hlavní výstupy srpnového výzkumu Wellbeing ve vzdělávání, Rozšířenou definici wellbeingu, dokument Oblasti podpory wellbeingu, příspěvky od zástupců Partnerství 2030+ a mnoho dalšího.

Národní ústav duševního zdraví se připojil k Partnerství 2030+ v roli Konzultačního partnera

15. 3. 2022

Národní ústav duševního zdraví se připojil k Partnerství 2030+ v roli Konzultačního partnera. NÚDZ bude v pracovní skupině Wellbeing zastupovat psycholožka a terapeutka Laura Bechyňová.

Komise pro školství a sport Asociace krajů České republiky se připojila k Partnerství 2030+ v roli Konzultačního partnera

11. 3. 2022

Komise pro školství a sport Asociace krajů České republiky se připojila k Partnerství 2030+ v roli Konzultačního partnera. Na jednání Rady Partnerství 2030+ bude Komisi pro školství a sport AK ČR zastupovat Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií.

Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemích

17. 2. 2022

Rešerše se zaměřuje na problematiku přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů v pěti vybraných zemích (Kanada, USA, Austrálie, Nizozemsko, Estonsko). Systémy nejen popisuje, ale také porovnává. Publikaci si můžete přečíst zde, tiskovou zprávu zde.

Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

15. 2. 2022

Na svém lednovém zasedání schválila Rada Partnerství 2030+ indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jejich přehled najdete v tomto dokumentu. Indikátory jsou rozděleny do pěti oblastí podle toho, na co se zaměřují. Jsou také rozdělené podle toho, zda se k nim v ČR již data sbírají, dále na ty, u nichž navrhujeme, aby k nim ČR začala data sbírat a vyhodnocovat, a nakonec jsou podoblasti, ve kterých je potřeba identifikovat další analýzou vhodné specifické indikátory. Indikátory, pro něž se již v ČR sbírají data, budou během roku 2022 zapracovány ve formě samostatného modulu do aplikace mapavzdelavani.cz, již připravuje PAQ Research.
V následujících týdnech budeme vydávat podrobnější publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR – učení dětí, wellbeing, rovné šance, ze které publikovaný přehled indikátorů vychází.

Tisková konference Příprava ředitelů v Česku a dopad jejich kvality na učení dětí (17. 2. od 15:00 online)

09. 2. 2022

Zveme Vás ke sledování online tiskové konference Příprava ředitelů v Česku a dopad jejich kvality na učení dětí. Na akci též představíme publikaci Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů ve vybraných zemích. Tiskovou konferenci pořádáme společně s organizací Učitel naživo. Tisková konference začíná ve čtvrtek 17. 2. v 15:00. Přenos můžete sledovat na Facebooku Partnerství. Na akci budou hovořit zástupci Asociace ředitelů základních škol ČR, České školní inspekce, Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Učitele naživo.

Pozvánku na akci otevřete kliknutím na následující odkaz: Partnerstvi2030_pozvanka_TK_Priprava_reditelu_final

Stanovisko Partnerství 2030+ k podpoře wellbeingu v revidovaných RVP

03. 2. 2022

O středním článku řízení/podpory s Vladimírem Srbem

20. 12. 2021

Jak by měl střední článek vlastně fungovat? Jaký je rozdíl mezi středním článkem podpory a řízení? A jak mohou Česku při tvoření tohoto modelu pomoci zkušenosti ze zahraničí? Těmto otázkám se věnuje podcast, kde je hostem Veroniky Sedláčkové Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek. Podcast si můžete poslechnout zde.

Online diskuse účastníku studijní cesty Partnerství 2030+ do Nizozemska: Sdílení zkušeností z nizozemských škol

08. 12. 2021

O tom, jak se učí na nizozemských školách a jak učitelé motivují a rozvíjejí své žáky, se s námi podělí v pondělí 13. 12. od 15.00 hod: Alena Migdaulová, ZŠ Solidarita, Praha 10, členka Učitelské platformy, Luboš Zajíc, ZŠ Pečky, prezident Asociace ředitelů ZŠ, Anna Kubíčková, ČOSIV, členka pracovní skupiny Wellbeing, Partnerství 2030, Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek, Partnerství 2030, a Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Moderuje Silvie Pýchová, ředitelka SKAV. Diskusi můžete sledovat na YouTube kanálu Nadace České spořitelny, s níž akci pořádáme. Pozvánku na akci najdete zde.

Michael Fullan: Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku

07. 12. 2021

Michael Fullan pojmenovává v přeložené studii důvody, proč se v posledních desetiletích nedaří dosáhnout systémové změny v systému vzdělávání, který považuje za zastaralý. Především ale navrhuje, jak změnit paradigma a díky tomu skutečně dosáhnout reformy vzdělávacího systému, kterou považuje za nezbytnou podmínku budoucí prosperity této společnosti. Celý překlad si přečtěte zde.

Říjnová studijní cesta Partnerství 2030+ do Nizozemí

09. 11. 2021

25. – 30. října jsme uspořádali studijní cestu do Nizozemí, které se zúčastnily tři desítky stakeholderů působících v různých oblastech českého vzdělávacího systému, od místní a státní správy, přes školy po neziskové organizace. Cílem studijní cesty bylo bližší seznámení s nizozemským pojetím wellbeingu ve vzdělávání a středního článku vedení a podpory škol. Více informací si přečtěte v tiskové zprávě.

Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku

05. 11. 2021

Střední článek podpory nebo řízení je jedním z nejdiskutovanějších pojmů současné vzdělávací politiky, a to nejen v kontextu České republiky. Článek Arnošta Veselého sleduje dva cíle: 1) probíhající debatu o SČ ukotvit v odborné literatuře a podat její základní přehled; 2) zpřesnit užívanou terminologii a vymezit různé významy pojmu SČ. Text vznikl v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření

21. 10. 2021

Publikace s názvem „Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření“ shrnuje poznatky a zkušenosti získané během prvního roku Partnerství pro vzdělávání 2030+. 
 
Budeme rádi, když Vás témata obsažená v této publikaci zaujmou, a uvítáme, když ji budete šířit dál.

Proběhla online snídaně Nadace České spořitelny na téma "Jak na kolektivní dopad ve vzdělávání"

05. 10. 2021

Snídaně se konala 4. 10. 2021 od 9:30 do 11:00. Hosty nadační snídaně byli Ondřej Liška, člen správní rady Nadace České spořitelny; Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT; Jiří Holý, předseda Asociace krajských vzdělávacích zařízení, ředitel VISK; Silvie Pýchová, ředitelka SKAV, předsedkyně Rady Partnerství; Vladimír Srb, vedoucí expert, Partnerství pro vzdělávání 2030+; Honza Dolínek, EDUin, partner Eduzměny; Dana Moree, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Eduzměna. Záznam z Nadační snídaně můžete zhlédnout  na YouTube kanálu Nadace České spořitelny.

Seznamte se s výsledky průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

29. 9. 2021

Ve spolupráci s agenturou STEM proběhl v srpnu mezi řediteli a ředitelkami českých základních škol průzkum na téma Wellbeing ve vzdělávání. 29. září výsledky průzkumu představila na tiskové konferenci Jitka Uhrová z agentury STEM. Následné diskuse se účastnila také vedoucí pracovní skupiny Wellbeing Lenka Felcmanová a František Halada z Asociace ředitelů základních škol ČR. Vy můžete zhlédnout nahrávku z tiskové konference, přečíst si tiskovou zprávu, shrnutí výsledků i podrobné výsledky průzkumu.

Zveme vás na webinář projektu P-KAP na téma "Jak pečovat o wellbeing pedagogů a žáků a nastolit ve škole atmosféru důvěry"

14. 9. 2021

Webinář na téma „Jak pečovat o wellbeing pedagogů a žáků a nastolit ve škole atmosféru důvěry“ proběhne 21. 9. 2021 od 13:00 do 14:30. Na webináři se seznámíte se souvislostmi mezi stresem a učením i s konkrétními možnostmi, jak dlouhodobě podporovat wellbeing žáků i pedagogů na středních školách. Stranou zájmu nezůstane ani „digitální wellbeing“ – tedy efektivní, časově přiměřené a bezpečné využití technologií při výuce. Na webináři vystoupí Lenka Felcmanová, Tomáš Vokáč a Bořivoj Brdička z pracovní skupiny Wellbeing. Více informací o akci i odkaz na registrační formulář najdete zde.

Vzdělávací neúspěšnost a socioekonomické problémy ORP - Typologie obcí

21. 7. 2021

Analýza vytváří typologii ORP podle toho, zda v nich problémy ve vzdělávání odpovídají sociální situaci v regionu (72 % regionů), či vzdělávání za sociálními podmínkami zaostává (14 %) nebo naopak překonává očekávání (14 %). Celý text si přečtěte ZDE.

Netlačme na pilu tam, kde už nejsou síly

15. 7. 2021

15. 7. vyšel v deníku.cz rozhovor se Silvií Pýchovou na téma wellbeing. Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Partnerství pro vzdělávání 2030+ na Radiu Proglas

22. 6. 2021

Silvie Pýchová hovořila 15. 6. na Radiu Proglas o Partnerství pro vzdělávání 2030+, nutnosti zavedení středního článku, podpoře wellbeingu ve školách a nenaplněných plánech v českém vzdělávání. Celý pořad si můžete poslechnout ZDE. Článek k pořadu si přečtěte ZDE.

Partnerství v červnovém vydání časopisu Řízení školy

17. 6. 2021

V červnovém vydání časopisu Řízení školy můžete najít hned několik příspěvků od zástupců Partnerství. Přepis hlavního vystoupení Michaela Fullana na dubnové konferenci Úspěch pro každého žáka připravila Silvie Pýchová. Vladimír Srb ve svém příspěvku Proč potřebujeme střední článek a co má umět? podrobně informuje o této tématice. Lenka Felcmanová se ve svém článku Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost? věnuje nutnosti podpory wellbeingu ve vzdělávání.

Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku

11. 6. 2021

Přinášíme výsledky veřejného šetření ke střednímu článku, které probíhalo ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR  od 20. dubna do 20. května tohoto roku. S výsledky se můžete seznámit ZDE. Prezentaci s hlavními výsledky najdete ZDE. Videozáznam z prezentace můžete zhlédnout ZDE. Shrnutí hlavních výsledků je ZDE.

Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

08. 6. 2021

Ve spolupráci s PAQ Research vydáváme srovnávací studii  Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v 5 vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, měří výsledky vzdělávání a sleduje kvalitu vzdělávání a wellbeingu. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál, který slouží i jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+, si můžete přečíst zde.

O wellbeingu s Lenkou Felcmanovou

07. 6. 2021

Co vlastně znamená slovo wellbeing? Jak s ním pracovat ve školách? Dá se „pohoda“ nějak měřit? A co u dětí sledovat, pokud máme pocit, že u nich je wellbeing ohrožený? Hostem dalšího dílu EDUcastu je místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a vedoucí expertka pracovní skupiny Wellbeing Lenka Felcmanová. Podcast si můžete poslechnout ZDE.

Zveme vás na představení výsledků veřejné konzultace ke střednímu článku

30. 5. 2021

V pátek 21. 5. 2021 jsme ukončili veřejnou konzultaci ke střednímu článku, kterou jsme organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. Konzultace se zúčastnilo téměř 170 respondentů. V pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00 pořádáme veřejnou online prezentaci výsledků spojenou s panelovou diskusí, jíž se zúčastní kromě zástupců Partnerství také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sítě Místních akčních skupin, Nadačního fondu Eduzměna, Svazu místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Partnerství pro vzdělávání 2030+. Akci budeme streamovat na facebooku Partnerství, kde bude též možnost pokládat otázky do panelové diskuse.

Překlad klíčového textu Michaela Fullana jako příspěvek do diskuse o středním článku

28. 5. 2021

Vydáváme český překlad textu Michaela Fullana Vedení ze středu – Systémová strategie, který mimo jiné obsahuje celosvětově nejcitovanější definice „středního článku“ a systémové strategie „vedení ze středu“. Fullan v něm též uvádí praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).

Zahájení veřejné konzultace ke střednímu článku

01. 5. 2021

20. 4. byla na 9. ročníku konference Úspěch pro každého žáka zahájena veřejná konzultace ke  střednímu článku. Hlavním tématem této konzultace je, jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků. Toto šetření probíhá ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky. Konzultace se můžete zúčastnit i vy. Více informací o veřejné konzultaci a video k tématu středního článku najdete ZDE. Konzultace je otevřena do 20. 5. 2021.

Partnerství na konferenci Úspěch pro každého žáka: Na vlně změny

30. 4. 2021

20. 4. se uskutečnil 9. ročník konference Úspěch pro každého žáka: Na vlně změny. Setkání zahájili Silvie Pýchová, ředitelka z. s. SKAV, za organizátora konference, ministr školství Robert Plaga, velvyslankyně Kanady v ČR  Ayesha Patricia Rekhi a Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze.

Hlavním hostem dopolední části byl světově uznávaný odborník na teorii změn a jejich implementaci ve vzdělávání profesor Michael Fullan. Zaměřil se na příležitosti, které přináší pro vzdělávání světová pandemie covidu, kulturu spolupráce, jež je podmínkou úspěchu při implementaci změn ve vzdělávání, a potřebu hlubokého učení (deep learning) a wellbeingu pro proměnu učitelské praxe. Dopoledne také  Daniel Prokop z PAQ Research představil návrh indikátorové soustavy Partnerství a vedoucí společně se zástupci pracovních skupin Partnerství seznámili účastníky konference s upravenými návrhy podoby středního článku a podpory wellbeingu.

Odpoledne byla zahájena veřejná konzultace k tématu středního článku. Následovala facilitovaná skupinová reflexe prezentovaných návrhů v kontextu přednášky Michaela Fullana. Program uzavřela diskuse účastníků konference s profesorem Fullanem. Více informací o konferenci můžete najít ZDE. Tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Rozšíření Partnerství 2030+ o organizace Odborných partnerů

29. 4. 2021

Dne 8. dubna se podpisem Memoranda přidalo k Partnerství pro vzdělávání 2030+ sedm organizací Odborných partnerů, a to: Asociace výchovných poradců, Centrum Locika, Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence, EDUin, Jednota školských informatiků, Učitel naživo a Učitelská platforma.
Video z akce můžete zhlédnout ZDE. Tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Partnerství 2030+ na Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány

25. 4. 2021

Ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. ledna 2021 proběhl Veletrh Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány. Veletrh se z důvodů nepříznivé epidemiologické situace konal online. Akce se zúčastnili zástupci více než 70 místních akčních plánů, pedagogové i zaměstnanci organizací, které se podílejí na řízení či správě škol. Letošní ročník veletrhu úzce souvisel s prvními výstupy z projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, tedy s výstupy pracovních skupin Střední článek a Wellbeing.
Kromě společné reflexe prvního pracovního návrhu podoby středního článku a podpory wellbeingu na školách bylo cílem veletrhu také diskutovat budoucíroli současných realizátorů MAPů ve vztahu ke střednímu článku ve vzdělávání, sdílet zkušenosti jak v praxi účinně uskutečňovat vybrané role středního článku a podporu wellbeingu ve vzdělávání a zahájení diskuse jak nastartovat dlouhodobou spolupráci skupiny MAPů s projektem Partnerství pro vzdělávání 2030+.
V prvním dni veletrhu proběhly prezentace a zpětnovazebné workshopy k prvním výstupům pracovních skupin Partnerství. Jak by měl v ČR fungovat systém vedení a podpory škol v územích, pokud má zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing žáků a snižovat nerovnosti? zněl název představení prvního návrhu PS Střední článek, který uvedl její hlavní expert Vladimír Srb. Video můžete zhlédnout ZDE. Ve druhé části ranního bloku představila hlavní expertka PS Wellbeing Lenka Felcmanová návrh pracovní skupiny Wellbeing pod názvem Podpora wellbeingu v českých školách. Video můžete zhlédnout ZDE. Obě prezentace si můžete přečíst ZDE. Druhý den začal přednáškou Hany Kasíkové z FF UK s názvem Kooperativní učení – pro žáky, školu komunitu. Video můžete zhlédnout ZDE. Zbytek dne pak probíhaly pod vedením členů pracovních skupin Partnerství 2030+ workshopy související se středním článkem ve vzdělávání a wellbeingem. Více informací o veletrhu můžete najít ZDE.

Prezentace prvních výstupů pracovních skupin Střední článek a Wellbeing v partnerských sítích

24. 4. 2021

Na měsíc únor jsou v zakladatelských střešních organizacích Partnerství 2030+ naplánovány workshopy, na kterých pod vedením vedoucích expertů a členů pracovních skupin Střední článek a Wellbeing proběhne představení a společná reflexe prvního pracovního návrhu podoby středního článku a podpory
wellbeingu, vytvořeného v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Na základě těchto workshopů bude upraven předložený první návrh a Partnerství
2030+ se bude moci posunout do další důležité etapy svého prvního roku, a to
rozpracování návrhu do cílů a aktivit zapojených organizací.

Slavnostní podpis Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ v červnu 2020

02. 4. 2021

Zhlédněte videozáznam z června 2020, kdy bylo zakládajícími členy podepsáno Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+.