Spolupracujeme na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Naše mise

Zajišťujeme efektivní koordinovanou spolupráci partnerů na zlepšování vzdělávacích výsledků a wellbeingu a snižování vzdělávacích nerovností v zapojených územích ČR.

Novinky

Členové správní rady Partnerství

Odborní partneři

Konzultační partneři

Finanční partneři