Východiska

partnerstvi ikona zarovka - Východiska - Partnerství 2030

Na jaké problémy reagujeme:

  1. Většina českých dětí a mladých lidí se ve škole neučí naplno. Ve srovnání s jinými zeměmi máme nadprůměrný počet dětí, které do školy nechodí rády a necítí se tam dobře. (Zdroj: PISA 2018)
  2. Mezi regiony, ale i jednotlivými spádovými školami jsou v ČR extrémně velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. Šance českých dětí na dobré vzdělání příliš závisí na místě bydliště a na jejich rodinném a ekonomickém zázemí. (Zdroj: Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+)
  3. Vzdělávací systém je roztříštěný, nejsou vyjasněny základní role, odpovědnosti a kompetence v systému. Dlouhodobě se nedaří efektivní spolupráce aktérů vedoucí ke zlepšení. (Zdroj: Šetření Delphi 2019)
partnerstvi ikona cil - Východiska - Partnerství 2030

Strategické cíle ČR, ke kterým přispíváme:

  1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život (SC1).
  2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů (SC2).
partnerstvi ikona hlavy v kolecku - Východiska - Partnerství 2030

Jak budeme v rámci Partnerství pracovat:

Spolupracovat budeme podle metodiky Kolektivního dopadu, v rámci principů Desatera o vzdělávání (SKAV). Společně si domluvíme specifické cíle a indikátory úspěchu, zajistíme přístup zapojených partnerů ke klíčovým informacím, propojíme experty z partnerských organizací ke spolupráci na konkrétních řešeních a na základě dat budeme vyhodnocovat společný dopad.