Kontakty

Silvie Pýchová
ředitelka z. s. SKAV
silvie.pychova@skav.cz

Jakub Novák
manažer projektu Partnerství 2030+
jakub.novak@skav.cz