O nás

Vznik Partnerství

Partnerství 2030+ vzniklo 19. 6. 2020 podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ sedmi významnými platformami ve vzdělávání.

Signatáři Memoranda a zakladatelé Partnerství 2030+ jsou:
• Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s.
• Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.
• Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
• Česká rada dětí a mládeže
• Nadační fond Eduzměna
• Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.
• Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

Cíle Partnerství

Cílem Partnerství je dlouhodobá spolupráce na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání.

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

Facilitace Partnerství

Partnerství vzniká s podporou Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), která dlouhodobě vytváří v ČR prostředí pro vzájemné porozumění autonomních aktérů ve vzdělávání. V rámci Partnerství bude SKAV garantovat facilitaci procesu spolupráce zapojených partnerů na společných specifických cílech.

Partnerství bude fungovat podle metodiky Kolektivního dopadu, v rámci principů Desatera o vzdělávání (SKAV). Partneři společně domluvili specifické cíle a indikátory úspěchu a propojili své experty ke spolupráci na konkrétních řešeních. Na základě dat budeme vyhodnocovat společný dopad.