Lidé a organizace

Rada Partnerství

Partnerství pro vzdělávání 2030+ je řízeno Radou Partnerství.
Radu tvoří zástupci sedmi zakladatelských platforem Partnerství:

Mgr. Jiří Holý

Asociace krajských vzdělávacích zařízení


PaedDr. Michal Černý

Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.


Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.


Ing. Aleš Sedláček

Česká rada dětí a mládeže


Mgr. Zdeněk Slejška

Nadační fond Eduzměna


Ing. Jiří Krist

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.


Mgr. Milan Kotík

předseda Rady Partnerství, Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.


Odborní partneři

Organizace Odborných partnerů se přidaly k Partnerství 2030+
v dubnu 2021:

Zakladatelské střešní organizace i odborní partneři mají své zástupce v pracovních skupinách Partnerství.

Konzultační partneři

Konzultační partneři se přidali k Partnerství 2030+ ve druhé
polovině roku 2020. Jejich rolí je konzultovat a poskytovat zpětnou
vazbu na průběžné výstupy práce a návrhy pracovních skupin
Partnerství. Své zástupce mají v obou pracovních skupinách.

Tým Partnerství 2030+

Milan Kotík, předseda Rady Partnerství
Silvie Pýchová, ředitelka z. s. SKAV
Jakub Novák, manažer projektu
Lenka Felcmanová, vedoucí Pracovní skupiny Wellbeing
Vladimír Srb, vedoucí Pracovní skupiny Střední článek

Zdeňka Andělová, tajemnice Rady Partnerství a office manažerka
Monika Mrňávková, produkční
Pavlína Dravecká, PR specialistka
Jana Stejskalová, facilitátorka setkání Pracovní skupiny Střední článek
Barbora Vobořilová, administrátorka Pracovní skupiny Střední článek
Martina Kaděrová, facilitátorka setkání Pracovní skupiny Wellbeing
Linda Jandejsková, administrátorka Pracovní skupiny Wellbeing