Lidé a organizace

Správní rada Partnerství

Správní radu Partnerství tvoří sedm organizací.
Při výkonu své funkce jsou členové správní rady zastoupeni svými níže uvedenými zástupkyněmi a zástupci.
Vlcek - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Lukáš Vlček

Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s.

partnerstvi avkz logo - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi lubos zajic - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Luboš Zajíc

místopředseda správní rady Partnerství
Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.

partnerstvi logo Asociace reditelu - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi dana benesova - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Dana Benešová

Society for All, z. s.

SOFA pdf - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi ales sedlacek - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Aleš Sedláček

Česká rada dětí a mládeže

partnerstvi logo Ceska rada - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi zdenek slejska - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Zdeněk Slejška

předseda správní rady Partnerství
Nadační fond Eduzměna

partnerstvi logo Eduzmena - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi jana kuthanova - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Jana Kuthanová

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.

partnerstvi logo NS MAS - Lidé a organizace - Partnerství 2030
Petra - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Petra Keprtová

místopředsedkyně správní rady Partnerství
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

partnerstvi logo SKAV - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Odborní partneři

Organizace Odborných partnerů se přidaly k Partnerství 2030+ v dubu 2021 a v červnu 2022.

Organizace členů správní rady i odborní partneři mají své zástupce v pracovních skupinách Partnerství.

partnerstvi ApPPP logo - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo AVP - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo Locika - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi loga CSSPraha - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi EDUin logo - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi cm - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo JSI - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi nd - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi paq logo - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo ucitel nazivo - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo ucitelska platforma - Lidé a organizace - Partnerství 2030
replugme2

Konzultační partneři

Rolí konzultačních partnerů je konzultovat a poskytovat zpětnou vazbu na průběžné výstupy práce a návrhy pracovních skupin Partnerství.
Své zástupce mají v obou pracovních skupinách.
partnerstvi logo MSMT - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi logo CSI - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi ak - Lidé a organizace - Partnerství 2030
partnerstvi nudz - Lidé a organizace - Partnerství 2030

Tým Partnerství 2030+

Jakub Novák, ředitel

Silvie Pýchová, programová manažerka Partnerství

Milan Kotík, hlavní evaluátor Partnerství

Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing

Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek

Zdeňka Andělová, tajemnice správní rady Partnerství a office manažerka

Lenka Drchotová, finanční manažerka

Eva Pekárková, manažerka vztahů s donory a veřejností

Radka Hrdinová, PR specialistka – mediální komunikace

Nika Mazániková, social media specialistka – digitální média

Jana Stejskalová, facilitátorka setkání pracovní skupiny Střední článek

Barbora Vobořilová, administrátorka pracovní skupiny Střední článek

Martina Kaděrová, facilitátorka setkání pracovní skupiny Wellbeing

Klára Červinková, administrátorka pracovní skupiny Wellbeing