Lidé a organizace

Správní rada Partnerství

Správní radu Partnerství tvoří sedm organizací.
Při výkonu své funkce jsou členové správní rady zastoupeni svými níže uvedenými zástupkyněmi a zástupci.

Jiří Holý

Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s.

Luboš Zajíc

místopředseda správní rady Partnerství
Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.

Dana Benešová

Society for All, z. s.

Aleš Sedláček

Česká rada dětí a mládeže

Zdeněk Slejška

předseda správní rady Partnerství
Nadační fond Eduzměna

Jana Kuthanová

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.

Petra Keprtová

místopředsedkyně správní rady Partnerství
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

Odborní partneři

Organizace Odborných partnerů se přidaly k Partnerství 2030+ v dubu 2021 a v červnu 2022.

Organizace členů správní rady i odborní partneři mají své zástupce v pracovních skupinách Partnerství.

Konzultační partneři

Rolí konzultačních partnerů je konzultovat a poskytovat zpětnou vazbu na průběžné výstupy práce a návrhy pracovních skupin Partnerství.
Své zástupce mají v obou pracovních skupinách.

Tým Partnerství 2030+

Jakub Novák, ředitel

Silvie Pýchová, programová manažerka Partnerství

Milan Kotík, facilitátor jednání Rady Partnerství

Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing

Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek

Zdeňka Andělová, tajemnice správní rady Partnerství a office manažerka

Lenka Drchotová, finanční manažerka

Eva Pekárková, manažerka vztahů s donory a veřejností

Radka Hrdinová, PR specialistka – mediální komunikace

Nika Mazániková, social media specialistka – digitální média

Jana Stejskalová, facilitátorka setkání pracovní skupiny Střední článek

Barbora Vobořilová, administrátorka pracovní skupiny Střední článek

Martina Kaděrová, facilitátorka setkání pracovní skupiny Wellbeing

Klára Červinková, administrátorka pracovní skupiny Wellbeing