Harmonogram

Tři navazující fáze do roku 2030 (model)

partnerstvi ikona kalendar - Harmonogram - Partnerství 2030

Iniciační fáze
2020–2021

 • Partnerství založeno a funguje podle principů kolektivního dopadu
 • Zaměření na 2 specifické systémové cíle (střední článek, wellbeing)
 • Společná vize dosažení prvních dvou specifických cílů a akční plán
 • Zapojeno minimálně 10% realizátorů MAP
 • Alespoň 80% zakládajících partnerů chce pokračovat
 • Závazek donorů (nad rámec NČS) kofinancovat minimálně 30%

lmplementační fáze
2022–2028

 • Postupné zapojení většiny klíčových aktérů podporujících dosahování cílů Strategie 2030+
 • Partnerství si stanovuje další specifické systémové cíle
 • Výrazné posílení systému vedení a podpory škol na celém území ČR
 • Měřitelné zlepšení vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků a snížení nerovností
 • Závazek donorů (nad rámec NČS) kofinancovat minimálně 60%
 • Komplexní evaluace a aktualizace cílů

Partnerství jako trvalá
součást systému 2028–2030

 • Partnerství je respektovanou koordinační autoritou ve vzdělávání
 • Postupná transformace do stabilní oficiální struktury, která realizuje konsenzuální dohodu o opatřeních podporujících zlepšování učení dětí a snižování nerovností
 • Kultura efektivní spolupráce aktérů ve vzdělávání se stává zažitou normou