Zahajovací cíle

Specifické cíle, jejichž řešením zahajujeme činnost Partnerství v roce 2020

partnerstvi ikona prapor v terci - Zahajovací cíle - Partnerství 2030

Společně navrhnout,
pilotovat a zavést do praxe v ČR:

  1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
  2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).

Termínované společné
úkoly partnerů do konce srpna 2021:

Vytvořit návrhy systémových opatření ke specifickému cíli 1) a 2), které budou mít podporu zapojených partnerů a dalších aktérů ve vzdělávání a budou připraveny pro pilotáž v jejich projektech.