Více času na pedagogické vedení školy prostřednictvím efektivního zajištění nepedagogických činností

Publikaci si můžete přečíst nebo stáhnout na tomto odkazu.

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství