Partnerství pro vzdělávání 2030+ jako spojenec Strategie 2030+

Co přinesl 3. rok koordinované spolupráce na zlepšování učení dětí a rovných šancí.

Publikaci si můžete přečíst nebo stáhnout na tomto odkazu.

 

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství