Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

Ve spolupráci s PAQ Research vydáváme srovnávací studii Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v pěti vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, měří výsledky vzdělávání a sleduje kvalitu vzdělávání a wellbeingu. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál slouží také jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+.

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství