Na zlepšování kvality vzdělávání s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ nově spolupracuje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Partnerství pro vzdělávání 2030+ přivítalo dalšího odborného partnera, stala se jím Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně. Akademická instituce bude v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+ spolupracovat především v oblasti wellbeingu, kde se její výzkumníci zaměřují například na problematiku wellbeingu učitelů a učitelek nebo digitálního wellbeingu. Zapojí se také do přípravy Týdne pro wellbeing ve škole a do organizaci odborné konference, která bude v únoru 2025 jeho součástí. 

Tiskovou zprávu si můžete přečíst na tomto odkazu.

 

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Do konkurzů na ředitele škol se hlásí málo kandidátů, odrazuje strach z administrativní zátěže a politikaření. Bez uceleného systému podpory ředitelů se to nezlepší

O kvalitě výuky ve škole rozhoduje do značné míry ředitel školy. Jeho schopnost pedagogicky vést školu má podle výzkumů přímý dopad na učení žáků - ovlivňuje až 25  procent jejich vzdělávacích výsledků. Zhruba v polovině konkurzů na ředitele školy ale podle České...

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ se stala Silvie Pýchová

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ je od 1. května expertka na vzdělávací politiku Silvie Pýchová. Dosavadní programová manažerka vystřídala Jakuba Nováka. Ten Partnerství řídil od listopadu 2022 a úspěšně ho provedl zásadní transformací, během níž se...

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...