Stanovisko Partnerství 2030+ k Hlavním směrům revize RVP pro základní vzdělávání. Stažení PDF souboru