Michael Fullan: Volba nesprávných hybných sil pro celosystémovou reformu

Michael Fullan: Volba nesprávných hybných sil pro celosystémovou reformu

Přinášíme vám překlad klíčové studie Michela Fullana.  Tiskovou zprávu k vydání překladu najdete zde. Před přečtením této studie Vám doporučujeme seznámit se s další klíčovou publikací Michaela Fullana, a to českým překladem studie Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku.

Stáhnout PDF soubor

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství