Michael Fullan: Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku

Michael Fullan: Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku

Michael Fullan pojmenovává v přeložené studii důvody, proč se v posledních desetiletích nedaří dosáhnout systémové změny v systému vzdělávání, který považuje za zastaralý. Především ale navrhuje, jak změnit paradigma a díky tomu skutečně dosáhnout reformy vzdělávacího systému, kterou považuje za nezbytnou podmínku budoucí prosperity této společnosti.

Stáhnout PDF soubor

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství