Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

V tomto dokumentu představujeme přehled indikátorů pro účely Partnerství pro vzdělávání 2030+. Indikátory schválila Rada Partnerství 2030+ dne 12. 1. 2022.

Stáhnout PDF dokument

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství