Tisková zpráva k průzkumu "Wellbeing ve vzdělávání"

Tisková zpráva k průzkumu „Wellbeing ve vzdělávání“

Pracovní skupina Wellbeing projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) představila výsledky průzkumu STEM na téma Wellbeing ve vzdělávání. Zjišťoval postoj ředitelů a ředitelek základních škol k wellbeingu a mapoval, na co školy při vytvářejí podmínek pro wellbeing žáků i učitelů kladou důraz a v čem by potřebovaly podpořit zvenku. Zúčastnilo se 393 ředitelů a ředitelek základních škol, výsledky průzkumu jsou reprezentativní.

Stáhnout PDF soubor

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...