Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v Návrhu popsal svou představu o tom, co je potřeba ve školství změnit, aby bylo možné zlepšit vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance dětí a mladých lidí v Česku. O to se v posledních dvaceti letech pokoušela celá řada reforem. Mezinárodní šetření PISA a TIMSS ale ukazují, že přes tyto snahy vzdělávací výsledky českých žáků a žákyň ve srovnání s jejich vrstevníky v zemích OECD dlouhodobě stagnují a české děti méně často věří, že mohou ve škole uspět. Šance dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou pak ve srovnání s jinými zeměmi OECD extrémně malé.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst či stáhnout na tomto odkazu.

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství