Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v Návrhu popsal svou představu o tom, co je potřeba ve školství změnit, aby bylo možné zlepšit vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance dětí a mladých lidí v Česku. O to se v posledních dvaceti letech pokoušela celá řada reforem. Mezinárodní šetření PISA a TIMSS ale ukazují, že přes tyto snahy vzdělávací výsledky českých žáků a žákyň ve srovnání s jejich vrstevníky v zemích OECD dlouhodobě stagnují a české děti méně často věří, že mohou ve škole uspět. Šance dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou pak ve srovnání s jinými zeměmi OECD extrémně malé.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst či stáhnout na tomto odkazu.

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Do konkurzů na ředitele škol se hlásí málo kandidátů, odrazuje strach z administrativní zátěže a politikaření. Bez uceleného systému podpory ředitelů se to nezlepší

O kvalitě výuky ve škole rozhoduje do značné míry ředitel školy. Jeho schopnost pedagogicky vést školu má podle výzkumů přímý dopad na učení žáků - ovlivňuje až 25  procent jejich vzdělávacích výsledků. Zhruba v polovině konkurzů na ředitele školy ale podle České...

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ se stala Silvie Pýchová

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ je od 1. května expertka na vzdělávací politiku Silvie Pýchová. Dosavadní programová manažerka vystřídala Jakuba Nováka. Ten Partnerství řídil od listopadu 2022 a úspěšně ho provedl zásadní transformací, během níž se...