Tisková zpráva k publikaci Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol

Tisková zpráva k publikaci Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol

Praha 17. února 2022 – Pět různých přístupů k ředitelské profesi popisuje publikace Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemích, kterou vydává SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+ a ve spolupráci s organizací Učitel naživo.

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...