Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR

Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR

V této publikaci se seznámíte s kontextem indikátorové soustavy a implikacemi pro veřejnou politiku, návrhem klíčových indikátorů, procesem projednávání indikátorů v Partnerství 2030+ a samozřejmě také se schválenými indikátory Partnerství 2030+.

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství