Tisková zpráva – Zvýšit kvalitu vzdělávání a snížit vzdělávací nerovnosti nepůjde při současném nastavení školské správy, vyplynulo z výsledků veřejné konzultace

Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Praha představilo výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR. Veřejná konzultace proběhla od září do prosince 2023 ve dvou kolech. V prvním kole se k Návrhu vyjádřili nezávislí experti, ve druhém kole svá odborná stanoviska k němu vyjádřilo 67 organizací, včetně velkých střešních organizací sdružujících experty ve vzdělávání, pedagogické pracovníky nebo zástupce obcí, tedy zřizovatelů škol.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst či stáhnout na tomto odkazu.

Témata:

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...