Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

České děti si ve srovnání s vrstevníky z jiných zemí školu častěji spojují s negativními pocity, podobně jsou na tom i čeští učitelé. To ovlivňuje proces učení, pro který jsou psychická pohoda a duševní zdraví dětí a učitelů základní podmínkou. Přitom většina oslovených ředitelů škol je přesvědčena, že podmínky pro wellbeing žáků a učitelů ve své škole zajišťuje. Co školy potřebují, aby se to mohlo změnit?

Stažení PDF souboru

Témata:

wellbeing

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Do konkurzů na ředitele škol se hlásí málo kandidátů, odrazuje strach z administrativní zátěže a politikaření. Bez uceleného systému podpory ředitelů se to nezlepší

O kvalitě výuky ve škole rozhoduje do značné míry ředitel školy. Jeho schopnost pedagogicky vést školu má podle výzkumů přímý dopad na učení žáků - ovlivňuje až 25  procent jejich vzdělávacích výsledků. Zhruba v polovině konkurzů na ředitele školy ale podle České...

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ se stala Silvie Pýchová

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ je od 1. května expertka na vzdělávací politiku Silvie Pýchová. Dosavadní programová manažerka vystřídala Jakuba Nováka. Ten Partnerství řídil od listopadu 2022 a úspěšně ho provedl zásadní transformací, během níž se...

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...