Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

Pozvánka na TK k průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

České děti si ve srovnání s vrstevníky z jiných zemí školu častěji spojují s negativními pocity, podobně jsou na tom i čeští učitelé. To ovlivňuje proces učení, pro který jsou psychická pohoda a duševní zdraví dětí a učitelů základní podmínkou. Přitom většina oslovených ředitelů škol je přesvědčena, že podmínky pro wellbeing žáků a učitelů ve své škole zajišťuje. Co školy potřebují, aby se to mohlo změnit?

Stažení PDF souboru

Témata:

wellbeing

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství