Tisková zpráva k TK Příprava ředitelů v Česku

Tisková zpráva k TK Příprava ředitelů v Česku

Praha 21. února 2022 – Data ukazují, že ve výběru, vzdělávání a péči o ředitele škol má český vzdělávací systém velké rezervy. Osobnost ředitele a jeho schopnost řídit pedagogický tým má přitom přímý vliv na výsledky vzdělávání. Přibližně 25% vlivu školy na učení dětí je možné připsat právě kvalitě ředitele školy jakožto pedagogického lídra. Ze všech činností, kterým se ředitel školy při své práci věnuje, má přitom největší vliv na to, jak se děti učí, “řízení kvality výuky”. Jak jsme na tom ve srovnání se vzdělávacími systémy, které si daly za cíl podobné priority jako pro české školství nastavila Strategie 2030+?

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Do konkurzů na ředitele škol se hlásí málo kandidátů, odrazuje strach z administrativní zátěže a politikaření. Bez uceleného systému podpory ředitelů se to nezlepší

O kvalitě výuky ve škole rozhoduje do značné míry ředitel školy. Jeho schopnost pedagogicky vést školu má podle výzkumů přímý dopad na učení žáků - ovlivňuje až 25  procent jejich vzdělávacích výsledků. Zhruba v polovině konkurzů na ředitele školy ale podle České...

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ se stala Silvie Pýchová

Ředitelkou Partnerství pro vzdělávání 2030+ je od 1. května expertka na vzdělávací politiku Silvie Pýchová. Dosavadní programová manažerka vystřídala Jakuba Nováka. Ten Partnerství řídil od listopadu 2022 a úspěšně ho provedl zásadní transformací, během níž se...

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...