Tisková zpráva k TK Příprava ředitelů v Česku

Tisková zpráva k TK Příprava ředitelů v Česku

Praha 21. února 2022 – Data ukazují, že ve výběru, vzdělávání a péči o ředitele škol má český vzdělávací systém velké rezervy. Osobnost ředitele a jeho schopnost řídit pedagogický tým má přitom přímý vliv na výsledky vzdělávání. Přibližně 25% vlivu školy na učení dětí je možné připsat právě kvalitě ředitele školy jakožto pedagogického lídra. Ze všech činností, kterým se ředitel školy při své práci věnuje, má přitom největší vliv na to, jak se děti učí, “řízení kvality výuky”. Jak jsme na tom ve srovnání se vzdělávacími systémy, které si daly za cíl podobné priority jako pro české školství nastavila Strategie 2030+?

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství