TZ_Indikatory-NAHLED

TZ – Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

Indikátory Partnerství 2030+ umožní průběžně sledovat a vyhodnocovat dostupná data na národní i na regionální úrovni. Indikátory budou využívat například organizace, které se chtějí aktivně zapojit do spolupráce na Strategii 2030+ v rámci tzv. Okresních partnerství pro vzdělávání 2030+. Jde o obce s rozšířenou působností, dobrovolné svazky obcí, kraje a další aktéry ve vzdělávání, kteří chtějí společnými silami zvýšit dopad svých aktivit na kvalitu vzdělávání dětí a chtějí zajistit udržitelnost územní spolupráce nastartované projekty MAP a KAP (Místní a Krajské akční plány rozvoje vzdělávání).

Stažení PDF souboru

Další publikace, překlady a výstupy Partnerství

Tisková zpráva: Co je třeba k tomu, aby se zlepšila kvalita učení dětí ve všech mateřských a základních školách? Vyšla závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“. Tým expertů Partnerství pro vzdělávání 2030+ v...