Veřejná konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ

Na tomto webu najdete informace o aktivitách Partnerství pro vzdělávání 2030+ podporujících veřejnou konzultaci Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR

 

Závěrečnou vyhodnocovací zprávu veřejné

konzultace naleznete ZDE.

Výstupy přípravných konferencí:

pozvanka 10. 1. s prokliky - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Konference Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR proběhne dne 10. ledna 2024 od 14 do 16 hodin, online.

Program:

Zahájení konference / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+ 

Představení závěrečné zprávy a hlavních výsledků / Michal Pazour, Technologické centrum Praha

Co respondenti ocenili a co navrhují zpřesnit / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+

Panelová diskuse: 

  • Petra Keprtová, Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Jana Kuthanová, Národní síť místních akčních skupin
  • Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna
  • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol ČR
  • Lenka Hečková, Society for All

Na celý videozáznam se můžete podívat zde.

2023 10 30 pozvanka - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Konference Jak nastavit odpovědnost za efektivní správu v regionálním školství proběhla dne 30. října 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

Program:

Zahájení konference / Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení a představení návrhu / Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+ (prezentacevideozáznam)

Výsledky 1. kola veřejné konzultace / Michal Pazour, Technologické centrum Praha (prezentacevideozáznam)

Panelová diskuse ředitelů škol a zřizovatelů / Jan Břížďala, Asociace krajů ČR; Petra Mazancová, Učitelská platforma; Anna Chvojková, Sdružení místních samospráv ČR; Zdeněk Pištora, Svaz měst a obcí ČR; Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol; Erika Zelenková, Asociace předškolní výchovy (videozáznam)

Panelová diskuse zástupců politických stran / Jan Berki, STAN; Nikola Nováková, KDU-ČSL; Martin Úlovec, Česká pirátská strana; Renáta Zajíčková, ODS (videozáznam)

Zahájení 2. kola veřejné konzultace / Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+; Karel Gargulák PAQ Research (videozáznam)

Konference 21. zari2023 500x707px 003 - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR  – pozvánka
(21. 9. 2023)    

Program:

Marek Jetmar / MV ČR – Vize zkvalitňování veřejné správy v území ve strategii MV ČR  (prezentacevideozáznam)

Jan Husák / Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze – Zjištění z evaluace pilotáže středního článku podpory (prezentace – videozáznam)

Vladimír Srb / Partnerství pro vzdělávání 2030+ – Představení návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ  (prezentace – videozáznam)

Alice Kubů Frýbová / Holubová advokáti – Varianty řešení navrhovaných změn z právního pohledu (videozáznam)

Daniel Prokop / PAQ Research – Propojenost vzdělávacích a sociálních problémů (prezentace – videozáznam)

Jakub Fischer / Vysoká škola ekonomická v Praze – Více času na pedagogické vedení školy prostřednictvím hospodárného zajištění nepedagogických činností (videozáznam)

Mikuláš Bek / MŠMT – Pohled ministra školství (videozáznam)

Panelová diskuse k návrhu / Arnošt Veselý, Jana Straková, Hana Košťálová, Luboš Zajíc, Martina Běťáková (videozáznam)

Petr Kučera / Technologické centrum Praha – Zahájení veřejné konzultace (videozáznam)

Celý videozáznam z konference můžete zhlédnout ZDE.

Pozvanka 12.9 500x707px - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů?

Program:

Miroslav Hřebecký – Historie správy českého školství (prezentace – videozáznam), Tomáš Bouda – Jak fungovaly školské úřady v letech 1990 – 2000 (prezentace videozáznam)

Panelová diskuse na téma: Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů? (Tomáš Bouda; Jana Hrubá, Miroslav Hřebecký, EDUin; Jindřich Kitzberger;  Zuzana Matušková) (videozáznam)                                                                                                                                                       

NCS 2 - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Jakým směrem by se měla vyvíjet role zřizovatelů škol v ČR?

Byly prezentovány výsledky studie Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi s následnou diskusí.

Program:

Karel Gargulák, Vladimír Srb – představení zadání a výsledků studie
(prezentace V. Srba, prezentace K. Garguláka)

Diskuse (Jaromír Beran, MŠMT; Jiří Nantl, Školská komise Asociace krajů ČR; Oldřich Vávra, Sdružení místních samospráv ČR; David Šimek, Svaz měst a obcí ČR; Lenka Špittová, Asociace ředitelů základních škol)

Materiály:

Videozáznam online kavárny

Karel Gargulák, Štěpán Kment, Michal Ostrý, Vladimír Srb – Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi (studie)

Studie mapuje roli zřizovatelů – obcí či úřadů – v Estonsku, Finsku, Nizozemku a Kanadě a ukazuje dobrou praxi, díky níž se těmto zemím daří dosahovat lepších vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žactva. Výsledky mají sloužit jako inspirace pro lepší nastavení českého vzdělávacího systému.

Tisková zpráva k vydání studie                                                                                                                                                                                                                     

Navrh bez nazvu 2 002 - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Jak společně podporovat efektivní učení učitelů 

Cílem setkání bylo přemýšlet o učení učitelů, které vede k lepšímu učení žáků, spolu s lidmi, kteří se této problematice věnují v praxi.

Program: Hana Košťálová – Profesní učení pedagogů (videozáznam prezentace), Milan Pol – Pedagogické vedení školy a jeho vliv na profesní učení učitelů (videozáznam), Jiří Nekola – Jak chceme podporovat profesní učení učitelů v rámci metodických kabinetů (videozáznam).

Diskuse (Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu; Miroslav Kubíček, ZŠ Horka nad Moravou; Markéta Pošíková, NS MAS; Monika Šimonová, NPI ČR; Lukáš Vlček, Asociace krajských vzdělávacích zařízení) (videozáznam

Materiály:

Tisková zpráva shrnující průběh online konference

Konference duben2023 pozvankaA4 500x707px 2 - Zapojte se do 1. kola veřejné konzultace - Partnerství 2030Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení

Přednesené příspěvky se zaměřily na kontext diskuse o systému podpory a vedení škol v regionálním školství z české perspektivy i z perspektivy zahraničních vzdělávacích systémů, které stejně jako Česká republika usilují o co nejefektivnější školskou správu. 

Program: Tomáš Zatloukal – Jak se vyvíjí vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků v ČR od roku 2000 (videozáznamprezentace), Arnošt Veselý – Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu a nevyřešené otázky (videozáznamprezentace), Karel Gargulák – Které instituce jsou obvykle nositelem role středního článku a co dělají pro školy (videozáznam prezentace), Vladimír Srb – Které činnosti pracovníků středního článku mají největší dopad na učení (videozáznamprezentace)

Publikace a analýzy:

Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku
Arnošt Veselý

Studie, která vyšla v časopisu Orbis scholae, se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších pojmů současné vzdělávací politiky, a to nejen v kontextu České republiky. Článek sleduje dva cíle: 1) probíhající debatu o SČ ukotvit v odborné literatuře a podat její základní přehled; 2) zpřesnit užívanou terminologii a vymezit různé významy pojmu SČ. Text vznikl v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi
Karel Gargulák, Štěpán Kment, Michal Ostrý, Vladimír Srb

Studie mapuje roli zřizovatelů – obcí či úřadů – v Estonsku, Finsku, Nizozemku a Kanadě a ukazuje dobrou praxi, díky níž se těmto zemím daří dosahovat lepších vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žactva. Výsledky mají sloužit jako inspirace pro lepší nastavení českého vzdělávacího systému.

Společenství obcí: potenciální úspory z rozsahu a dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů škol
Jakub Fischer, Petr Mazouch

Příspěvek do diskuse o tom, jak zbavit ředitele škol nadbytečné administrativní zátěže. Studie VŠE byla zpracována na základě zadání Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svazu měst a obcí ČR.

Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemí
Barbora Čermáková

Rešerše, kterou zpracovala organizace Učitel naživo na základě zadání od Partnerství 2030+, se zaměřuje na problematiku přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů v pěti vybraných zemích (Kanada, USA, Austrálie, Nizozemsko, Estonsko). Systémy nejen popisuje, ale také porovnává.

Vedení ze středu. Systémová strategie
Michael Fullan

Překlad anglického textu mimo jiné obsahuje celosvětově nejcitovanější definice „středního článku“ a systémové strategie „vedení ze středu“. Fullan v něm uvádí praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).