Konference Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR

pozvanka 10. 1. s prokliky 1 - Konference Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR - Partnerství 2030

Zveme Vás na online konferenci Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR.
 
Představeny budou výsledky 2. kola veřejné konzultace k dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem tříleté práce expertů organizací zapojených do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Popisuje tři možné modely nastavení správy škol a odpovědnosti za kvalitu a výsledky vzdělávání na vyšší úrovni, než je škola, a mapuje názory expertů na výhody navržených řešení i rizika s nimi spojená. Zatímco v 1. kole veřejné konzultace se k návrhu vyjadřovali nezávislí experti z různých oblastí vzdělávání, ve 2. kole stanovisko k návrhu zpracovalo více než 70 organizací a institucí ovlivňujících vzdělávací politiku. Veřejnou konzultaci organizuje Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Praha.
Kdy:
10. 1. 2024 od 14 do 16 hodin
Co je cílem:
  1. Shrnout výsledky 1. a 2. kola veřejné konzultace k návrhu zavedení instituce, která by nesla odpovědnost za kvalitu vzdělávání ve všech MŠ a ZŠ na svém území a plnila by roli místní školské správy.
  2. Diskutovat o tom, jaké kroky by měly navazovat na výsledky konzultace.
Program:
Zahájení
Silvie Pýchová / Partnerství pro vzdělávání 2030+
Představení závěrečné zprávy a hlavních výsledků
Michal Pazour / Technologické centrum Praha
Co respondenti ocenili a co navrhují zpřesnit
Vladimír Srb / Partnerství pro vzdělávání 2030+
 
Panelová diskuse
  • Lenka Hečková, Society for All
  • Petra Keprtová, Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Jana Kuthanová, Národní síť místních akčních skupin
  • Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna
  • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol ČR

Témata:

Další novinky

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (červen 2024)

Změna k lepšímu v podpoře wellbeingu se ve školách neodehraje ze dne na den a nedojde k ní automaticky. Proto Partnerství pro vzdělávání 2030+ jako iniciátor a koordinátor Týdne pro wellbeing ve škole již nyní zahajuje přípravu jeho dalšího ročníku v termínu od 4.–11....

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (květen 2024)

V době, kdy státní rozpočet každý rok nabírá deficit, je ještě důležitější než dřív otázka, jestli ve školství umíme využít finanční prostředky na maximum tam, kde je to důležité - tedy pro co nejlepší vzdělávání dětí a mladých lidí. Jakub Fischer a Petr Mazouch z...

Webinář o wellbeingu ve škole

Tímto webinářem otevíráme za Partnerství pro vzdělávání 2030+ celý Týden pro wellbeing ve škole! Dozvíte se, jak wellbeing souvisí se vzdělávacími výsledky a s motivací k učení. Seznámíte se s konkrétními opatřeními k podpoře wellbeingu dětí i dospělých (nejen) ve...