Konference Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR

pozvanka 10. 1. s prokliky 1 - Konference Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR - Partnerství 2030

Zveme Vás na online konferenci Výsledky veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR.
 
Představeny budou výsledky 2. kola veřejné konzultace k dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem tříleté práce expertů organizací zapojených do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Popisuje tři možné modely nastavení správy škol a odpovědnosti za kvalitu a výsledky vzdělávání na vyšší úrovni, než je škola, a mapuje názory expertů na výhody navržených řešení i rizika s nimi spojená. Zatímco v 1. kole veřejné konzultace se k návrhu vyjadřovali nezávislí experti z různých oblastí vzdělávání, ve 2. kole stanovisko k návrhu zpracovalo více než 70 organizací a institucí ovlivňujících vzdělávací politiku. Veřejnou konzultaci organizuje Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Praha.
Kdy:
10. 1. 2024 od 14 do 16 hodin
Co je cílem:
  1. Shrnout výsledky 1. a 2. kola veřejné konzultace k návrhu zavedení instituce, která by nesla odpovědnost za kvalitu vzdělávání ve všech MŠ a ZŠ na svém území a plnila by roli místní školské správy.
  2. Diskutovat o tom, jaké kroky by měly navazovat na výsledky konzultace.
Program:
Zahájení
Silvie Pýchová / Partnerství pro vzdělávání 2030+
Představení závěrečné zprávy a hlavních výsledků
Michal Pazour / Technologické centrum Praha
Co respondenti ocenili a co navrhují zpřesnit
Vladimír Srb / Partnerství pro vzdělávání 2030+
 
Panelová diskuse
  • Lenka Hečková, Society for All
  • Petra Keprtová, Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Jana Kuthanová, Národní síť místních akčních skupin
  • Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna
  • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol ČR

Témata:

Další novinky

Webinář o wellbeingu ve škole

Tímto webinářem otevíráme za Partnerství pro vzdělávání 2030+ celý Týden pro wellbeing ve škole! Dozvíte se, jak wellbeing souvisí se vzdělávacími výsledky a s motivací k učení. Seznámíte se s konkrétními opatřeními k podpoře wellbeingu dětí i dospělých (nejen) ve...

Registrace na Konferenci pro wellbeing ve škole SPUŠTĚNA!

    Zveme Vás na Konferenci pro wellbeing ve škole, která se uskuteční v Centru současného umění DOX v Praze. Jejím tématem bude wellbeing dětí i učitelů. Na konferenci vystoupí přední čeští odborníci a odbornice v oblasti wellbeingu (například Lenka...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (prosinec 2023)

Nový rok je nejen výzvou k novému začátku, ale také k ohlédnutí za uplynulým rokem. Ten byl z našeho pohledu nabitý událostmi. Byl to první rok, kdy Partnerství fungovalo jako samostatná organizace (nebo spíše zapsaný ústav). Rozrostli jsme se – naším již dvanáctým...

Konference pro wellbeing ve škole: Save the date

  Dovolte nám Vás jménem Partnerství pro vzdělávání 2030+ informovat o tom, že připravujeme konferenci pro wellbeing ve škole. Na konferenci se mimo jiné představí naše hlavní hostka Sharon Anne Hoover z University of Maryland. Celodenní akce se uskuteční...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (listopad 2023)

Minulý měsíc byl z pohledu Partnerství pro vzdělávání 2030+ nabitý událostmi. Zveřejnili jsme výsledky 1. kola veřejné konzultace k našemu návrhu několika cest, jak by se do decentralizovaného českého školství dal zavést funkční a efektivní systém místní školské...