Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

Na svém lednovém zasedání schválila Rada Partnerství 2030+ indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jejich přehled najdete v tomto dokumentu. Indikátory jsou rozděleny do pěti oblastí podle toho, na co se zaměřují. Jsou také rozdělené podle toho, zda se k nim v ČR již data sbírají, dále na ty, u nichž navrhujeme, aby k nim ČR začala data sbírat a vyhodnocovat, a nakonec jsou podoblasti, ve kterých je potřeba identifikovat další analýzou vhodné specifické indikátory. Indikátory, pro něž se již v ČR sbírají data, budou během roku 2022 zapracovány ve formě samostatného modulu do aplikace mapavzdelavani.cz, již připravuje PAQ Research.

V následujících týdnech budeme vydávat podrobnější publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR – učení dětí, wellbeing, rovné šance, ze které publikovaný přehled indikátorů vychází.

Témata:

Další novinky

Webinář o wellbeingu ve škole

Tímto webinářem otevíráme za Partnerství pro vzdělávání 2030+ celý Týden pro wellbeing ve škole! Dozvíte se, jak wellbeing souvisí se vzdělávacími výsledky a s motivací k učení. Seznámíte se s konkrétními opatřeními k podpoře wellbeingu dětí i dospělých (nejen) ve...

Registrace na Konferenci pro wellbeing ve škole SPUŠTĚNA!

    Zveme Vás na Konferenci pro wellbeing ve škole, která se uskuteční v Centru současného umění DOX v Praze. Jejím tématem bude wellbeing dětí i učitelů. Na konferenci vystoupí přední čeští odborníci a odbornice v oblasti wellbeingu (například Lenka...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (prosinec 2023)

Nový rok je nejen výzvou k novému začátku, ale také k ohlédnutí za uplynulým rokem. Ten byl z našeho pohledu nabitý událostmi. Byl to první rok, kdy Partnerství fungovalo jako samostatná organizace (nebo spíše zapsaný ústav). Rozrostli jsme se – naším již dvanáctým...

Konference pro wellbeing ve škole: Save the date

  Dovolte nám Vás jménem Partnerství pro vzdělávání 2030+ informovat o tom, že připravujeme konferenci pro wellbeing ve škole. Na konferenci se mimo jiné představí naše hlavní hostka Sharon Anne Hoover z University of Maryland. Celodenní akce se uskuteční...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (listopad 2023)

Minulý měsíc byl z pohledu Partnerství pro vzdělávání 2030+ nabitý událostmi. Zveřejnili jsme výsledky 1. kola veřejné konzultace k našemu návrhu několika cest, jak by se do decentralizovaného českého školství dal zavést funkční a efektivní systém místní školské...