Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

Na svém lednovém zasedání schválila Rada Partnerství 2030+ indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jejich přehled najdete v tomto dokumentu. Indikátory jsou rozděleny do pěti oblastí podle toho, na co se zaměřují. Jsou také rozdělené podle toho, zda se k nim v ČR již data sbírají, dále na ty, u nichž navrhujeme, aby k nim ČR začala data sbírat a vyhodnocovat, a nakonec jsou podoblasti, ve kterých je potřeba identifikovat další analýzou vhodné specifické indikátory. Indikátory, pro něž se již v ČR sbírají data, budou během roku 2022 zapracovány ve formě samostatného modulu do aplikace mapavzdelavani.cz, již připravuje PAQ Research.

V následujících týdnech budeme vydávat podrobnější publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR – učení dětí, wellbeing, rovné šance, ze které publikovaný přehled indikátorů vychází.

Témata:

Další novinky

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (září 2023)

V aktuálním vydání zpravodaje Partnerství pro vzdělávání 2030+ vás zveme k účasti na veřejné konzultaci, během níž se budeme vás všech ptát na názor na obsah dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem...

Partnerství pro vzdělávání na území ORP Pelhřimov založeno

22. 5. stvrdili svým podpisem zástupci Města Pelhřimov, MAS Šipka a Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznik Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území správního obvodu ORP Pelhřimov v Kraji Vysočina. Novému partnerství přejeme mnoho úspěchů!

Děkujeme sportovcům a dalším našim podporovatelům

14. 5. uplynulo pouhých 16 dní od umístění našeho projektu do aplikace Pomáhej pohybem. Takto krátká doba stačila k získání plného počtu bodů pro naši žádost, a my proto budeme moci zanedlouho začít čerpat dar od Nadace ČEZ. Děkujeme všem našim podporovatelům a...

Pozvánka na konferenci Jak společně podporovat efektivní učení učitelů

Srdečně Vás zveme na online konferenci: Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů  Kdy: 30. 5. 2023 od 14 do 17 hodin, online. Účast zdarma. CO JE CÍLEM Přemýšlet o tom, jak můžeme podporovat učení učitelů, které vede k lepšímu učení žáků. Akce je...

Podpořte žádost Partnerství 2030+ v aplikaci EPP Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit naši žádost v rámci jejich programu Pomáhej pohybem. Abychom finanční prostředky od Nadace ČEZ získali, musí naše žádost dostat potřebný počet bodů v jejich mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Princip je takový, že o přidělení bodů...