Indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+

Na svém lednovém zasedání schválila Rada Partnerství 2030+ indikátory Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jejich přehled najdete v tomto dokumentu. Indikátory jsou rozděleny do pěti oblastí podle toho, na co se zaměřují. Jsou také rozdělené podle toho, zda se k nim v ČR již data sbírají, dále na ty, u nichž navrhujeme, aby k nim ČR začala data sbírat a vyhodnocovat, a nakonec jsou podoblasti, ve kterých je potřeba identifikovat další analýzou vhodné specifické indikátory. Indikátory, pro něž se již v ČR sbírají data, budou během roku 2022 zapracovány ve formě samostatného modulu do aplikace mapavzdelavani.cz, již připravuje PAQ Research.

V následujících týdnech budeme vydávat podrobnější publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR – učení dětí, wellbeing, rovné šance, ze které publikovaný přehled indikátorů vychází.

Témata:

Další novinky

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (červen 2024)

Změna k lepšímu v podpoře wellbeingu se ve školách neodehraje ze dne na den a nedojde k ní automaticky. Proto Partnerství pro vzdělávání 2030+ jako iniciátor a koordinátor Týdne pro wellbeing ve škole již nyní zahajuje přípravu jeho dalšího ročníku v termínu od 4.–11....

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (květen 2024)

V době, kdy státní rozpočet každý rok nabírá deficit, je ještě důležitější než dřív otázka, jestli ve školství umíme využít finanční prostředky na maximum tam, kde je to důležité - tedy pro co nejlepší vzdělávání dětí a mladých lidí. Jakub Fischer a Petr Mazouch z...

Webinář o wellbeingu ve škole

Tímto webinářem otevíráme za Partnerství pro vzdělávání 2030+ celý Týden pro wellbeing ve škole! Dozvíte se, jak wellbeing souvisí se vzdělávacími výsledky a s motivací k učení. Seznámíte se s konkrétními opatřeními k podpoře wellbeingu dětí i dospělých (nejen) ve...