Zveme vás na představení výsledků veřejné konzultace ke střednímu článku

V pátek 21. 5. 2021 jsme ukončili veřejnou konzultaci ke střednímu článku, kterou jsme organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. Konzultace se zúčastnilo téměř 170 respondentů. V pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00 pořádáme veřejnou online prezentaci výsledků spojenou s panelovou diskusí, jíž se zúčastní kromě zástupců Partnerství také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sítě Místních akčních skupin, Nadačního fondu Eduzměna, Svazu místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Partnerství pro vzdělávání 2030+. Akci budeme streamovat na facebooku Partnerství, kde bude též možnost pokládat otázky do panelové diskuse.

Témata:

Další novinky

Webinář o wellbeingu ve škole

Tímto webinářem otevíráme za Partnerství pro vzdělávání 2030+ celý Týden pro wellbeing ve škole! Dozvíte se, jak wellbeing souvisí se vzdělávacími výsledky a s motivací k učení. Seznámíte se s konkrétními opatřeními k podpoře wellbeingu dětí i dospělých (nejen) ve...

Registrace na Konferenci pro wellbeing ve škole SPUŠTĚNA!

    Zveme Vás na Konferenci pro wellbeing ve škole, která se uskuteční v Centru současného umění DOX v Praze. Jejím tématem bude wellbeing dětí i učitelů. Na konferenci vystoupí přední čeští odborníci a odbornice v oblasti wellbeingu (například Lenka...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (prosinec 2023)

Nový rok je nejen výzvou k novému začátku, ale také k ohlédnutí za uplynulým rokem. Ten byl z našeho pohledu nabitý událostmi. Byl to první rok, kdy Partnerství fungovalo jako samostatná organizace (nebo spíše zapsaný ústav). Rozrostli jsme se – naším již dvanáctým...

Konference pro wellbeing ve škole: Save the date

  Dovolte nám Vás jménem Partnerství pro vzdělávání 2030+ informovat o tom, že připravujeme konferenci pro wellbeing ve škole. Na konferenci se mimo jiné představí naše hlavní hostka Sharon Anne Hoover z University of Maryland. Celodenní akce se uskuteční...

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (listopad 2023)

Minulý měsíc byl z pohledu Partnerství pro vzdělávání 2030+ nabitý událostmi. Zveřejnili jsme výsledky 1. kola veřejné konzultace k našemu návrhu několika cest, jak by se do decentralizovaného českého školství dal zavést funkční a efektivní systém místní školské...