Zveme vás na představení výsledků veřejné konzultace ke střednímu článku

V pátek 21. 5. 2021 jsme ukončili veřejnou konzultaci ke střednímu článku, kterou jsme organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. Konzultace se zúčastnilo téměř 170 respondentů. V pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00 pořádáme veřejnou online prezentaci výsledků spojenou s panelovou diskusí, jíž se zúčastní kromě zástupců Partnerství také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sítě Místních akčních skupin, Nadačního fondu Eduzměna, Svazu místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Partnerství pro vzdělávání 2030+. Akci budeme streamovat na facebooku Partnerství, kde bude též možnost pokládat otázky do panelové diskuse.

Témata:

Další novinky

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (září 2023)

V aktuálním vydání zpravodaje Partnerství pro vzdělávání 2030+ vás zveme k účasti na veřejné konzultaci, během níž se budeme vás všech ptát na názor na obsah dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem...

Partnerství pro vzdělávání na území ORP Pelhřimov založeno

22. 5. stvrdili svým podpisem zástupci Města Pelhřimov, MAS Šipka a Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznik Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území správního obvodu ORP Pelhřimov v Kraji Vysočina. Novému partnerství přejeme mnoho úspěchů!

Děkujeme sportovcům a dalším našim podporovatelům

14. 5. uplynulo pouhých 16 dní od umístění našeho projektu do aplikace Pomáhej pohybem. Takto krátká doba stačila k získání plného počtu bodů pro naši žádost, a my proto budeme moci zanedlouho začít čerpat dar od Nadace ČEZ. Děkujeme všem našim podporovatelům a...

Pozvánka na konferenci Jak společně podporovat efektivní učení učitelů

Srdečně Vás zveme na online konferenci: Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů  Kdy: 30. 5. 2023 od 14 do 17 hodin, online. Účast zdarma. CO JE CÍLEM Přemýšlet o tom, jak můžeme podporovat učení učitelů, které vede k lepšímu učení žáků. Akce je...

Podpořte žádost Partnerství 2030+ v aplikaci EPP Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit naši žádost v rámci jejich programu Pomáhej pohybem. Abychom finanční prostředky od Nadace ČEZ získali, musí naše žádost dostat potřebný počet bodů v jejich mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Princip je takový, že o přidělení bodů...