Partnerství 2030+ na Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány

Ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. ledna 2021 proběhl Veletrh Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány. Veletrh se z důvodů nepříznivé epidemiologické situace konal online. Akce se zúčastnili zástupci více než 70 místních akčních plánů, pedagogové i zaměstnanci organizací, které se podílejí na řízení či správě škol. Letošní ročník veletrhu úzce souvisel s prvními výstupy z projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, tedy s výstupy pracovních skupin Střední článek a Wellbeing.

Kromě společné reflexe prvního pracovního návrhu podoby středního článku a podpory wellbeingu na školách bylo cílem veletrhu také diskutovat budoucíroli současných realizátorů MAPů ve vztahu ke střednímu článku ve vzdělávání, sdílet zkušenosti jak v praxi účinně uskutečňovat vybrané role středního článku a podporu wellbeingu ve vzdělávání a zahájení diskuse jak nastartovat dlouhodobou spolupráci skupiny MAPů s projektem Partnerství pro vzdělávání 2030+.

V prvním dni veletrhu proběhly prezentace a zpětnovazebné workshopy k prvním výstupům pracovních skupin Partnerství. Jak by měl v ČR fungovat systém vedení a podpory škol v územích, pokud má zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing žáků a snižovat nerovnosti? zněl název představení prvního návrhu PS Střední článek, který uvedl její hlavní expert Vladimír Srb.

Video můžete zhlédnout ZDE. Ve druhé části ranního bloku představila hlavní expertka PS Wellbeing Lenka Felcmanová návrh pracovní skupiny Wellbeing pod názvem Podpora wellbeingu v českých školách. Video můžete zhlédnout ZDE. Obě prezentace si můžete přečíst ZDE. Druhý den začal přednáškou Hany Kasíkové z FF UK s názvem Kooperativní učení – pro žáky, školu komunitu. Video můžete zhlédnout ZDE. Zbytek dne pak probíhaly pod vedením členů pracovních skupin Partnerství 2030+ workshopy související se středním článkem ve vzdělávání a wellbeingem. Více informací o veletrhu můžete najít ZDE.

Témata:

Další novinky

Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+ (září 2023)

V aktuálním vydání zpravodaje Partnerství pro vzdělávání 2030+ vás zveme k účasti na veřejné konzultaci, během níž se budeme vás všech ptát na názor na obsah dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh je výsledkem...

Partnerství pro vzdělávání na území ORP Pelhřimov založeno

22. 5. stvrdili svým podpisem zástupci Města Pelhřimov, MAS Šipka a Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznik Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území správního obvodu ORP Pelhřimov v Kraji Vysočina. Novému partnerství přejeme mnoho úspěchů!

Děkujeme sportovcům a dalším našim podporovatelům

14. 5. uplynulo pouhých 16 dní od umístění našeho projektu do aplikace Pomáhej pohybem. Takto krátká doba stačila k získání plného počtu bodů pro naši žádost, a my proto budeme moci zanedlouho začít čerpat dar od Nadace ČEZ. Děkujeme všem našim podporovatelům a...

Pozvánka na konferenci Jak společně podporovat efektivní učení učitelů

Srdečně Vás zveme na online konferenci: Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů  Kdy: 30. 5. 2023 od 14 do 17 hodin, online. Účast zdarma. CO JE CÍLEM Přemýšlet o tom, jak můžeme podporovat učení učitelů, které vede k lepšímu učení žáků. Akce je...

Podpořte žádost Partnerství 2030+ v aplikaci EPP Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit naši žádost v rámci jejich programu Pomáhej pohybem. Abychom finanční prostředky od Nadace ČEZ získali, musí naše žádost dostat potřebný počet bodů v jejich mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Princip je takový, že o přidělení bodů...