Spolupracujeme
na zlepšování učení dětí
a snižování nerovností
ve vzdělávání

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Naše mise

Zajišťujeme efektivní koordinovanou spolupráci
partnerů na zlepšování vzdělávacích výsledků
a wellbeingu a snižování vzdělávacích nerovností
v zapojených územích ČR.

Novinky Všechny novinky

Zakladatelské střešní organizace

Odborní partneři

Zakladatelské střešní organizace

Odborní partneři

Konzultační partneři

Finanční partneři